Wiele słów krytycznych kierowanych jest pod adresem zakładów czyszczenia chemicznego odzieży, a szczególnie szkodliwego oddziaływania stosowanych rozpuszczalników na operatorów maszyn i środowiska naturalnego.

Prowadzone na całym świecie badania w poszukiwaniu środków i metod pozwalających rozwiązać problem stosowania czterochloroetylenu doprowadził do opracowania nowej rewelacyjnej metody delikatnego czyszczenia odzieży w wodzie. Metoda ta pozwala prać w wodzie odzież jeszcze do niedawna czyszczoną tylko chemicznie. W prowadzonych badaniach naukowych oceniających stan ekologiczny, duży procent zarzutów postawiono zakładom chemicznego czyszczenia odzieży. Na skutek powyższych opracowań rząd niemiecki wprowadził specjalne restrykcje dotyczące nowo powstających zakładów czyszczenia chemicznego odzieży oraz ścisłą kontrolę istniejących pralni.

Szwedzki koncern Electrolux wspólnie z Woolmark podjęli działania w kierunku opracowania nowej metody czyszczenia i konserwacji odzieży opartej wyłącznie na wodzie oraz specjalnie opracowanych środkach chemicznych. Nowy system nazwano Lagoon. Zadanie jakie było postawione przed fabryką Electrolux sprowadzało się do zaprojektowania takich maszyn i urządzeń, które poprzez delikatną akcję mechaniczną w połączeniu z użyciem biodegradacyjnych środków chemicznych oraz dodatkowych substancji impregnujących, które czyszczą i powodują, że woda nie przedostaje się do włókien pranej odzieży. Lagoon jest to połączenie wody ze specjalnie biodegradującymi środkami w celu czyszczenia odzieży nie pozostawiając jak często bywa "nieprzyjemnego zapachu" charakterystycznego dla wielu tradycyjnych zakładów czyszczenia chemicznego odzieży. System składa się z dwóch maszyn pralnico-wirówki z wbudowanym silnikiem o dużej zmienności obrotów co pozwala na pełną kontrolę i dobór odpowiedniej akcji mechanicznej podczas procesu prania. Temperatury prania są relatywnie niskie pomiędzy 30-35 C przy jednoczesnym załadunku pralnicy moduł 1: 20. Drugą integralną częścią systemu jest suszarka wyposażona w elektroniczny kontroler wilgotności suszonej odzieży. Chemikalia charakteryzują się wysokimi biodegradującymi właściwościami i posiadają współczynnik pH poniżej 0.7. Środki te zawierają kolagen które powodują wyparcie cząstek wody z wnętrza włókna zapobiegając jego niszczeniu. Automatyczny system dozowania pozwala na dodanie różnych detergentów w zależności od potrzeb w czasie procesu prania. Suszarki współpracując z automatycznym systemem kontroli wilgotności regulują temperaturę i cały proces suszenia. Obroty bębna w suszarce są zbliżone do pracy normalnych standardowych urządzeń suszących z jedną podstawową różnicą polegającą na zdecydowanym skróceniu okresu suszenia, który średnio trwa do 10 minut. Proces wykańczania odzieży przebiega w typowy sposób jak w zakładach chemicznego czyszczenia odzieży.

Całość Lagoon, jako jedyny system czyszczenia na świecie, posiada certyfikat Woolmark.