REGULAMIN PRALNI

Pralnia przyjmuje do prania garderobę posiadającą oznakowania fabryczne ''P'' lub ''A'' oraz ubrania posiadające metkę z innym przepisem prania. Odzież nieposiadającą w/w oznakowań przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosimy odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.

Termin wykonania usługi ustalany jest na miejscu z Klientem.

Wysokość opłat określa cennik pralni, w szczególnych przypadkach personel pralni.

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nienadające się do czyszczenia.

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie: fliseliny, poduszek naramiennych, guzików, klamr, ozdób, zamków błyskawicznych.

Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży.

Za przedmioty pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie pralnia nie ponosi odpowiedzialności.

Dowodem zawarcia umowy świadczenia usług pralniczych jest kwit wydany w punkcie przyjęć. Pralnia zobowiązuje się do wykonania przyjętych zleceń w terminie wyznaczonym na kwicie.

Pralnia zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotów klientowi bez wykonania usługi, jeśli po dokładnym zbadaniu okaże się, że przedmiot powierzony nie będzie mógł być wykonany z przyczyn technicznych. Pralnia ma prawo odmówić przyjęć przedmiotów zniszczonych, budzących powszechną odrazę i przedmiotów nienadających się do prania.

Odbiór przedmiotów z punktu przyjęć następuje wyłącznie za zwrotem kwitu przyjęć.

Wszelkie spory wynikłe na podstawie Regulaminu Pralni podlegają rozpatrzeniu przez właściwy Sąd Konsumencki.